PRACE WYKONANE WĘGLEM

Wszystkie prezentowane na tej stronie prace mają wymiary mieszczące się w granicach 21 x 30 cm.