PRACE WYKONANE W SEPHI

Wszystkie prace wykonane w sephi mają wymiary mieszczące się w granicach 21 x 30 cm.