PRACE WYKONANE W OŁÓWKU

Wszystkie rysunki wykonane w ołówku mają niewielkie wymiary mieszczące się w granicach nie przekraczających 21 x 30 cm.