PRACE WYKONANE W INNYCH TECHNIKACH

Na stronie tej są prezentowane prace wykonane w innych technikach niż: akwarela, węgiel, pastel sucha, pastel tłusta czy ołówek. Obecnie prace umieszczone w dwóch pierwszych rzędach zostały na rysowane przy użyciu flamastra. Pozostałe rysunki poza ostatnią pracą w piątym rzędzie (technika własna) zostały wykonane piórkiem. Umieszczone zostaną tutaj również formy małej plastyki takie na przykład jak lalki wykonane w technice papier macher.