PRZYKŁADOWE CHARAKTERYZACJE
Zaprezentowane tutaj chrakteryzacje to tylko przykłady wykonanych przeze mnie prac. Reprezentują one głównie makijaże historyczne i fantastyczne. W dolnym rzędzie zaprezentowane zostały w kolejności od lewej następujące przykłady: makijaż barokowy, stylizacja makijażu bizantyjskiego, makijaż typowy dla lat 30 -tych XX wieku, makijaż typowy dla lat 60 - tych ubiegłego wieku, podwójny makijaż - dwa w jednym (mężczyzna i kobieta), makijaż egipski i współczesny makijaż dzienny. Natomiast prace prezentowane obok to przykłady chrakteryzacji teatralnej - krasnoludek i chrakteryzacji filmowej - postać Poli Negri (Apolonii Chałupiec).